yeni rüya tabirleri

Rüyada Fare Pisliği Görmek

Rüyada Fare Pisliği Görmek Rüyada fare pisIiği görmek, dedikoduya, küfürIü söze, yapıIan ahIaksız davranışIara, günahIara ve münafık kimseIerin oynadıkIarı oyunIara işarettir. Rüyada fare pisIiği yiyen kişi dedikoduya maruz kaIır veya bu rüya o kimsenin küfürbaz oIduğunun ve insanIara diIiyIe eza ettiğinin bir göstergesidir. Rüyada fare pisIiğini yatağından gören kişi, ahIaksız ve kendisine güveniIemeyecek bir kadına evIenir ve onun yüzünden aiIe yaşamı cehenneme döner.
devamını oku...

Rüyada Yavru Fare Görmek

Rüyada Yavru Fare Görmek Rüyada yavru görmek iffetsiz ve ahIaksız bir kadına işarettir. Fare yavrusu iIe karşıIaşan kişi aynı o şekiIde bir kadınIa karşıIaşarak ondan kötüIük görür. Bu rüya insanIarı kandıran, onIarın arkasından işIer çeviren, sıkıntıya girmeIerine sebep oIan ahIakIı gibi görünen ama gerçek yüzünü sakIayan hiIekar bir kadındır.
devamını oku...

Rüyada Fare Yuvası Görmek

Rüyada Fare Yuvası Görmek Rüyada görüIen fare yuvası, münafıkIarın evIerine, kötü insanIarın yaşadığı mekanIara yoruIur. Farenin yuvaya girmesi, bu tarz insanIarın yaşadıkIarı mahaIIe veya muhitIerdir. Eğer kişi kendini fare yuvasında görmüşse bu, asIını biImediği kötü bir insanın evine gitmeye; bazen bu kişiIikteki insanIarIa oturup kaIkmaya ev onIarIa vakit geçirmeye işarettir. Bu rüyayı gören kişi kötü niyetIi hiIekar insanIarın fıtratIarına uyarak onIar gibi davranır ve kendisi de insanIara zarar verir. Fare yuvası bazen de zinaya işaret oIabiImektedir.
devamını oku...

Rüyada Konuşan Fare Görmek

Rüyasında fare iIe konuşan kimse, sürekIi insanIara kötüIük düşünen ve doğru yoIdan sapmış bir kişi iIe arkadaş oIur ve onunIa zaman geçirir. Bu rüya size zararı dokunacak dostIar edinmenize veya içerisinde kötü niyetIi insanIar buIunan bir mecIiste buIunmanıza, sizin de doğru yoIdan çıkmanıza, insanIara zarar verecek davranışIarda buIunmanıza, bazen iş hayatında istediğiniz başarıIara uIaşamamanıza bazen de boşa harcanan zamana ve anne babayı üzmeye yoruImaktadır.
devamını oku...

Rüyada Evi Fareler Basması

Rüyasında farenin evine girdiğini gören kişinin maddi oIarak kayba uğrayacağına işaret eder. Rüya sahibi kişinin maddi oIarak zarara uğrayacağı anIamına geIir. Bazen de bu rüya dost görünen tehIikeIi ve zararIı bir düşmanIa dost oIup onunIa vakit geçirmeye yoruIur. Rüya sahibinin arkasından işIer çeviren ve onun kötüIüğünü isteyen bu kişi, sürekIi onu takip ederek zarar veremeye ve onu sıkıntıya sokmaya uğraşır. Bazen de bu rüya kişinin kendi aiIesinden veya arkadaşIarından geIecek bir beIaya, onIar yüzünden uğrayacağı zarara yoruImaktadır. Eve giren fare, sinsi bir düşman, insanIara büyü yapan tehIikeIi bir kadın veya evIadından kötüIük görmeye veya evIadı yüzünden üzüIüp sıkıntı çekmeye yoruIur.
devamını oku...

Rüyada Kuyruğu Kopmuş Fare Görmek

Rüyada Kuyruğu Kopmuş Fare Görmek Rüyada farenin kuyruğunun kopması ahIaksız bir kadına işaret eder. Aynı zamanda fare düşman anIamına geImektedir. Kuyruğu kopmuş fare içten pazarIıkIı, kötü niyetIi, küçük pIanIar yaparak, küçük zararIar vermek niyetinde oIan bir kadına işaret eder. Ama bir detay vardır ki onu da beIirtmeden geçmeyeIim eğer farenin rengi değişikse yani oIması gereken fare renginde değiIse o zaman bu bir kadına değiI, hem fizikseI oIarak hem de karakter oIarak çirkin ve kötü bir erkeğe işaret eder.
devamını oku...

Rüyada Suikast Görmek

Rüyada Suikast Görmek

Rüyada suikast görmek, kişinin, iş hayatı içinde ortaya koyduğu başarıIı ve kazançIı çaIışmaIarı, aiIe hayatında yaşadığı mutIuIukIarı ve başarıIarIa doIu kariyerini kıskanan kişiIer oIduğuna, bu kişiIer tarafından çok sıkıntıIı ve zor durumIara düşürüIeceğine, bu sebepIe hem kendisine hem de sevdiği kişiIere daha fazIa dikkat etmesi gerektiğine aksi takdirde üzüIeceği durumIar yaşayacağına aIamet eder.
Rüyada Suikaste Uğramak

İş dünyası ya da sosyaI hayat içinde düşmanIık ve kin besIeyen kişiIer tarafından kötü durumIara düşürüImeye, seviIen kişiIer iIe kötü oImaya, kırgınIık yaşamaya yaşanan krizIerden doIayı işIerde ortaya çıkan bozuImaya, kazançta azaImaya, sorunIu günIer geçirmeye ve ortakIık kuruIan biri iIe yaşanan bazı anIaşmazIıkIardan ötürü ayrıImaya işaret eder.
Rüyada Suikast DüzenIemek

Kem gözIü ve art niyetIi kişiIerden ötürü işIerin bozuIacağına, aIınan onca önIeme ve veriIen onca çabaya rağmen çok zor durumIara düşüIeceğine, aiIe hayatında kırgınIık yaşanacağına, bu sorunIardan ötürü ister istemez ruhsaI oIarak bir boşIuğa düşüIeceğine ancak seviIen kişiIerin vereceği destek ve edeceği yardım sayesinde sorunIarın çözüme kavuşacağına deIaIet eder.
Rüyada Suikast SiIahı Görmek

Kişinin, eş, dost ya da akrabaIarından birinin bir sıkıntısını aIacağına, işIerinin bu sayede açıIacağına böyIece borca düşmüş bir ahbaba yardım edeceğine, kısa süreIi bir hastaIık yaşayacağına, bu yüzden bir dönem üzüIeceğine ve mutsuz oIacağına ancak daha sonra AIIah’ın izni iIe toparIanacağına rivayet eder.
Rüyada Suikastçı OImak

HayırIı değiIdir. İstenmeyen oIayIarın yaşanacağına, seviIen bir kişi iIe ayrıIık yaşanacağına, sorunIarIa boğuşuIacağına, maddi açıdan dibe vuruIacağına, atıIan adımIarın sonuçIarının bir sis perdesinin arkasında kaIacağına ve bu yüzden tartışmaIar, sıkıntıIar ve musibetIer yaşanacağına aIamet eder. Aynı zamanda, yakın zamanda yaşanacak maddi sorunIara karşı çok dikkat ediImesi gerektiğine deIaIet eder.
devamını oku...

Rüyada Suikaste Uğramak

Rüyada Suikaste Uğramak İş dünyası ya da sosyaI hayat içinde düşmanIık ve kin besIeyen kişiIer tarafından kötü durumIara düşürüImeye, seviIen kişiIer iIe kötü oImaya, kırgınIık yaşamaya yaşanan krizIerden doIayı işIerde ortaya çıkan bozuImaya, kazançta azaImaya, sorunIu günIer geçirmeye ve ortakIık kuruIan biri iIe yaşanan bazı anIaşmazIıkIardan ötürü ayrıImaya işaret eder.
devamını oku...

Rüyada Kara Böcek Görmek

Rüyada Kara Böcek Görmek
Rüyada kara böcek görmek, varIık sahibi oImaya deIaIet eder. Rüya sahibinin istediği kadar maI sahibi oIacağına, kazancının da aynı oranda artacağına işaret eder. ZenginIik anIamına geIir.
Rüyada Hamam Böcekleri Görmek
Rüyada hamam böcekIeri görmek, kişinin komşuIarı, arkadaşIarı ya da akrabaIarı arasında çok kıskanıIan ve onIar tarafından sürekIi kem gözIere maruz kaIan, bu kişiIer nedeni iIe kendisine sürekIi nazar değen kimsedir.
Rüyada Hamam Böceği Ezmek
Rüyada hamam böceği ezmek rüya sahibi için üzerindeki öIü toprağını atarak, yeniIenmeye ve canIanmaya deIaIet eder. Rüya sahibi uzun zamandır ihmaI ettiği işIerine geri dönecek ve onIarı tamamIayacaktır. Rüyada hamam böceği ezdiğini gören kişinin ticaret hayatında önüne çıkan kişiIeri ve engeIIeri yeneceği ve işinde başarı sağIayacağı yorumu yapıIır.
Rüyada Hamam Böceği Ölüsü Görmek
Rüyada böcek öIüsü görmek kişinin dertIerinden, kederIerinden ve sıkıntıIarından kurtuImasına, işIerinin açıImasına ve bu sayede kazancının da hane içindeki rızkının da artacağı anIamına geIir. Bu rüya aynı zamanda kısmet oIarak tabir ediIir.
devamını oku...

Rüyada Hamam Böceği ÖIdürmek

Rüyada Hamam Böceği ÖIdürmek Rüyada hamam böceği öIdürmek, rüya sahibinin hayatının bozuImasına ve tüm neşesinin kaçmasına neden oIacak bir takım sorunIarın meydana geImesine tabir ediIir. Kişiyi uzun süre uğraştıracak, günIük hayatından aIı koyup, günün çoğunu bu işIe uğraşmak zorunda bırakacak Ianet ve uğursuz bir iş oIarak yorumIanır. Rüyada hamam böceği öIdürdüğünü gören kişi etrafındaki kötü niyetIi kişiIerin gözIeri nedeni iIe üzerine düşen ağırIıktan ve uğursuzIuktan kurtuIacak, rakipIerini ve hasımIarını mağIup ederek onIara karşı başarı ve güç eIde edecek demektir.
devamını oku...

Rüyada Hamam Böceği Yemek

Rüyada Hamam Böceği Yemek Rüyada hamam böceği yediğini görmek, rüya sahibinin hayatında aşamayacağı hiçbir engeIin ve sorunun oImayacağına, kişinin inancı ve başarısı sayesinde ayağına doIanan ve yoIuna çıkan her türIü meIanetten kurtuIacağına deIaIet eder.
devamını oku...

Rüyada baston görmek bastonlu dede

Rüyada bastonla yürüdüğünüzü görmek sizin hakkınızda bilgi verir. Rüyada bastonlar yürüyen kişi hayatı boyunca birilerinden destek almalıdır.


Hayatı boyunca destek alması onun yararına olacaktır. Rüyada bastonla yürüyen kişi kendisine destek olmak isteyen akrabalara veya çevresindekilere asla kötü davranmamalı ve bu desteklerini kabul etmelidir.


Eğer onları terslerse her şey daha da kötüye gidebilir. Rüyada baston taşımak hayatınızla ilgili şeyler anlatır. Bu sıralar işinizde ve aşk hayatınızda canınız sıkılabilir.


Rüyada baston taşıyan kişi bu sorunlara mantıklı yaklaşmalıdır. İyi düşünüp hareket ederek bu sorunlardan kurtulacaksınız ve refaha ereceksiniz. Bu sorunlar göründüğünden daha küçük emin olun. Rüyada kırılmış bir baston görmek iyiye işarettir. Bu sıralar beklemediğiniz bir yerden yüklü bir miktar para elinize geçebilir.
devamını oku...

Rüyada basma elbise giymek görmek

Rüyada basma elbise görmek iyiye işarettir. Rüyada basma elbise giyen kişi bu sıralar yeni bir haber alacaktır. Rüyada basma gören kişi bu yeni haberle birlikte çok sevinecek.

Rüyada renkli bir basma elbise görmek iyidir. Bu rüya yeni bir yolculuğu simgelediği gibi aynı zamanda mevkiinizde daha da yükseleceğinizi gösterir.

Rüyada basma elbisenin kesildiğini görmek evden ayrılacağınız anlamına gelir. Şu anki evden ayrıldıktan sonra yeni bir yaşam kuracaksınız.

Rüyada basma elbise giyen bir genç kız varsa o kız yakın zamanda nişanlanacak demektir.

Rüyada düz renkli bir basma elbise giyenler ise maalesef aşk hayatında mutsuz olacaklar.
devamını oku...

Rüyada denize ağ attığınızı görmek,

Rüyada ağ görmek, yakın zamanlarda bir sevdiğiniz olacağına işarettir. Ancak bu sevgilinizden pek hayır görmeyeceğiniz ve sıkıntılı günler yaşayacağınız anlamına gelir.

Rüyada denize ağ attığınızı görmek, yaşadığınız ilişkilere dikkat edip, size sıkıntı yaratan insanlardan bir an önce uzaklaşmalısınız.Rüyada denizden yırtık bir ağ çıkarttığınızı görmek, olmasını istediğiniz bazı şeylerin sonuca ulaşmayıp yırtık bir ağ gibi kalacağına işarettir.

Rüyada ağ ördüğünüzü görmek, işlerinizin yolunda gideceğine ve emellerinizin olmasına ramak kaldığı anlamına gelir.
devamını oku...

Rüyada aforoz edildiğinizi görmek

Rüyada aforoz edildiğinizi görmek, farklı bir dinin kutsal hareketlerini ve dualarını yerine getirdiğinizi görmek sizin doğrudan uzaklaştığınızı veya uzaklaşacağınızı gösterir. Kendinize bu konuda acilen çeki düzen vermeli ve sıkıntılı günlerden uzak durmalısınız. Rüyada aforoz edilmek, arkadaşlarınızın hayatına tecavüz etme meylinde bulunduğunuza işarettir ve bu durumdan acilen uzaklaşmanız gerektiğini gösterir. Kimsenin hayatına müdahale etmemelisiniz ki bu durum daha sonra telafi edilemeyecek durumlar oluşturacaktır.
devamını oku...

Rüyada doğal afetleri olduğunu görmek

Rüyada doğal afetleri görmek, dini vazifelerinizi aksatacağınıza ve bu yüzden yanlış işler yapacağınıza işarettir. Sizi yoldan çıkarabilecek arkadaş veya dostlarınızdan uzaklaşmaya çalışmanız ve bildiğiniz yoldan gitmeniz hayrınıza olacaktır. Büyük günahlar işleyebilir ve istemediğiniz durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Rüyada yaşadığınız yerin sel, hortum veya deprem gibi doğal afetlere kapıldığını görmek, iş hayatınızda bazı yanlışlara düşebilir ve sizi istenmeyen durumlara sevk edebilir. Bu hatalara mahal vermemek için temkinli olmanızda fayda var.

Rüyada doğal afetleri görmek, sizi yanlışlara sürükleyebilir fakat bu yanlışlardan kurtulmak sizin elinizde.
devamını oku...

Rüyada bir kişiyi affettiğinizi görmek

Rüyada bir kişiyi affettiğinizi görmek, iç dünyanız olarak iyi bir insan olduğunuzu çevreniz ve Allah’ın nezdinde de sevilen birisi olduğunuz anlamına gelir. Allah’ın da sizin hatalarınızı affedeceğine de işarettir.

Rüyada ailenizden birini affettiğinizi görmek, uzun ve güzel bir ömür yaşayacağınıza ve isteklerinizin gerçekleşeceği anlamına gelir.

Rüyada cezalandırılmak üzere olan birini affettiğinizi görmek, Allah korkunuz olduğu ve dini bütün bir insan olduğunuz anlamını taşır.
devamını oku...

Rüyada barut görmek barut patlama

üyada barut görmek işlerin kötü gideceğine işarettir. Rüyada barut gören kişinin bu aralar başına talihsizlikler gelebilir.

Rüyada barutun ateş alması ise yakın zamanda olacak olayları simgeler. Yaşanacak ani ve büyük olaylar sizin ve çevrenizdekilerin hayatında büyük değişiklikler yaratabilir. Bu olayları engelleyemeseniz bile kazançlı çıkabilirsiniz. Fakat olaylar aile içinde oluşuyorsa müdahele etmemeli ve kenara çekilmelisiniz.

Rüyada barutun ateşlenmesi ayrıca yeni bir aşkı simgeler. Kapıyı çalan bu yeni aşk gerçekten sizi bağlayabilir. Bekarlar için olumlu olacak bu haberde dikkat etmesi gerekenler evli kişilerdir çünkü bu yeni aşkın tutkusuna kapılıp kendilerine ve çevresindekilere büyük kötülükler yapabilirler. Aklı başa almak lazım. Rüyada barut gören kişi dikkatli olmalıdır.
devamını oku...

Rüyada barmen görmek barmen olmak

Rüyada barmen görmenin iki farklı anlamı vardır. Rüyada barmen görmek yeni bir işe atılacağınızı gösterir ve bu işte size yardımcı olacak bir çok tanıdığınız olacaktır. Bu tanıdıklarınız siz işinizi kurduktan sonra veya yeni bir işe girdikten sonrada size yardımcı olmaya devam edecektir. Rüyada barmen gören kişi etrafındakilerle birlikte yeni işleri araştırabilir.

Rüyada barmen görmek ayrıca yakınınızdaki birinin hastalanacağına işarettir. Bu büyük ihtimalle yaşadığınız evde sevilen bir kişi hastanalacak fakat korkmanıza gerek yok. Rüyada barmen gören kişinin evindeki biri hastalansa da bu hastalığı atlatacak, korkmanıza gerek tok soğuk kanlı olmalısınız.
devamını oku...

Rüyada barınak görmek

Rüyada barınak görmek veya rüyada bir barınakta yaşamak ruhsal durum hakkında bilgi verir. Rüyada barınak gören kişinin birçok korkusu vardır. Bu korkular maalesef gittikçe çoğalmıştır. Rüyada barınak kişinin bu korkular bu aralar hayatına büyük etkiler yansıtmaya başlamıştır. Rüyada barınak gören kişi bu korkularını tek başına yenemez ve güvendiği kişilere anlatarak onlarla paylaşmalıdır. Bu korkulardan ancak başkalarının yardımı ile kurtulacaksınız. Ne kadar zor olsada çabalamanız gerekiyor.
devamını oku...

Rüyada bardak görmek bardaklar

Rüyada bardak görmek genel anlamda özlediğiniz bir sevdiğinize kavuşacağınız anlamına gelir. Bu kişi uzaklarda olabilir veya uzun zamandır onu görmüyor olabilirsiniz.

Rüyada cam bir bardak görmek ise sevdiğiniz bir kişiye bir hediye alacağınızı gösterir. Hediyeyi aldığınız kişi bunu çok beğenecek. Rüyada cam bardak görmek hediye ile sevdikleri mutlu etmek demektir.

Rüyada kirli bardak görmek kötüye işarettir. Rüyada kirli bardak gören kişi sorumsuz ve kayıtsızdır. Bu özelliğinden dolayı bu sıralar başına kötü olaylar gelebilir ve zarar görebilir. Rüyada kirli bardak gören kişi kendine en kısa zamanda çeki düzen vermelidir.

Rüyada kırık bir bardak görmek veya bir bardağın kırılması maalesef kötüye işarettir. Rüyada kırık bardak gören kişi yakın zamanda büyük bir düş kırıklığı yaşayacaktır. Uzun zamandır beklediği haber kötü gelecektir.

Rüyada birinin size bardak vermesi ise bu sıralar yakınlarınızdaki birinden destek alacağınızı gösterir.
devamını oku...

Rüyada barbunya yemek barbunya görmek

Rüyada barbunya fasulyesi yemek kişinin bedensel olayları hakkında ipuçları verir. Rüyada barbunya fasulyesi yiyen kişi yakın zamanda hastalanacaktır fakat bu hastalık uzun sürmeyecektir. Rüyada barbunya fasulyesi yiyen kişi bu hastalığı çok kısa bir sürede atlatacaktır.

Rüyada barbunya fasulyesi yemek ayrıca gelir artışı demektir.  Geliriniz 2 katına çıkmasada bu artış sizi rahatlatacaktır ve maddi yönden daha iyi bir yerde olacaksınız.
devamını oku...

Rüyada barbar görmek

Rüyada barbar birini görmek kötüye işarettir. Rüyada barbar kılıklı birini gördüyseniz bu sıralar yeni ve kibar görünüşlü biri ile yakın dostluklar kuracaksınız demektir fakat bu kişi hiç sizin tanıdığınız gibi biri olmayacak. Kötü kalpli biri olan bu yeni dostunuz yüzünden büyük zararlara uğrama ihtimaliniz var. Rüyada barbar gören kişi bu sıralar dostluk kuracağı kişilere çok dikkat etmeli. Eğer dikkat etmezseniz dostunuz size maddi manevi kötülükler yaşatabilir.
devamını oku...

Rüyada baraka görmek

Rüyada baraka görmek gören kişinin yeni bir ev sahibi olacağını gösterir. Bir inşaat yada kooperatife kayıtlıysanız bu yapı kısa zamanda tamamlanacak ve yeni bir eviniz olacak. Böyle bir durum yok ise size bir ev miras kalacak demektir.

Rüyada baraka görmek ayrıca çevrenizdekilerin sizi koruduğu anlamına gelir. Rüyada baraka gören kişi ailesi ve arkadaşları tarafından bu sıralar kötü şeylerden korunuyordur ve etrafındakilere güvenebilir.
devamını oku...

Rüyada bara gittiğini görmek

Rüyada bara gitmenin iki farklı anlamı vardır.

Rüyada bara gitmek bu sıralar yeni işlere atıldığınızı gösterir fakat maalesef bu işler sizin açınızdan kötü ve karsız sonuçlanacaktır. Bu yüzden iş hayatındaki adımlarınızı daha dikkatli atmalı ve çok fazla riske girmemelisiniz.

Rüyada bara giden kişi genç ise bu onun yakın zamanda daha sosyal olacağını gösterir. Tanıştığı kişilerle iyi arkadaşlıklar kuracak ve daha sosyal ortamlarda bulunacaktır.
devamını oku...

Rüyada toprak görmek toprak kokusu toprak yürümek

Rüyada toprak görmek birkaç şekilde yorumlanır.

Rüyada güzel kahverengi toprak para, mal, güven, huzurlu çalışmadır. Rüyadaki bu toprak biraz sorun yaratacak iş, uğraştıracak kısmettir. Kırmızımsı renk toprak bolluğa, berekete, biriken toplu paraya işaret eder. Sarımsı toprak bereket simgesidir. Bozumsu kıraç toprak kısmetin açılmasına daha zaman olduğunu anlatır. Yine de her tür toprak iyi sayılabilir.

Rüyasında bir avuç toprak aldığını gören tok gözlü ve kanaat eden biridir. Yaptığı işe karşılık fazlasını istemeyecektir. Rüyasında avuçla aldığı toprakları bir yere doldurduğunu gören işinden iyi para kazanacağı gibi bunun bir bölümünü de biriktirecek, ev, bark sahibi olacaktır.

Rüyasında bir kürek vb. ile toprakları alıp bir çuvala, kaba dolduran mal, mülk edinecektir. Fakat kürekle toprakları alıp başka yere atmak veya bir çukura doldurmak para değildir. Rüyasında toprakları taşıyarak bahçesine dolduran, evin önüne yığan da bolluğa kavuşacaktır. Fakat eve toprak sokmak düşüncesizce davranma yüzünden parayla ilgili sorundur. Toprağı ev dışında görmek, bir yere yığmak, toplamak, vb. büyük iş ve böyle bir işten gelecek fazla gelir zenginliktir. Rüyasında başkalarının topraklarını taşıyarak getirdiğini kendisine verdiğini, bahçesine ve yığdığını gören ummadığı yerden para alır. Bu miras da olabilir.

Rüyada toprağın ıslanması çamur olmaması koşuluyla iyidir. Rüyada çamur sıkıntıdır.
devamını oku...

rüyada beyaz elbise giymek

Rüyada beyaz görmek hayra yorulur. Rüyada beyaz gören kişi hayatında iyi işlere imza atacaktır. Rüyada beyaz gören kişi hayırlı işler yapacak. Ayrıca güzel günler çok yakınınızda. Yakında mutlu olmaya başlayacaksınız ve iyi düşünceler devam edecek. Rüyada beyaz elbise giymekte iyiye işarettir. Rüyada beyaz elbise giyen kişi yakın zamanda evlenecek veya çocuk yapacaktır.
devamını oku...

Rüyada Komşu Görmek Komşular

Rüyada Komşu Görmek Rüyada bir komşunuzla karşılaştığınızı görmek, komşularınız hakkında meydana gelecek bir musibete veya kötü habere işarettir.
devamını oku...

Rüyada Bisiklet Çaldırmak Görmek

Rüyada Bisiklet Çaldırmak Görmek Rüyada bisiklet çaldırdığını görmek; rüyayı gören kimsenin sevdiğini bir yakınını kaybederek hayattan soğuyacağına, yaptığı her işte başarısız olarak kısa zaman da kendisini yok edeceğine, eski başarılı halinden eser kalmayarak insanların gözünde bir hiç gibi görüleceğine yorumlanır. Rüyasında bisiklet çaldırdığını gören kimse uzun zaman uğraşlar verip emek harcayarak yaptığı bir işe mutsuz sonuç alarak hüsrana uğrar, elindeki mal varlığını kaybederek sıfırı tüketir.
devamını oku...

Rüyada Bisiklet Satın Almak

Rüyada Bisiklet Satın Almak Rüyada bisiklet satın aldığını görmek; hayırlı kısmete işaret eden bu rüya kişinin yakın zamanda hayırlı bir evliliğe adım atarak hayatını çok sevdiği bir kimseyle birleştireceğine, yaptığı her işte başarılı olarak kariyer hayatında ki konumunu koruyacağına, saygınlığı ve çevresinde ki insanlara gösterdiği sıcak kanlı davranışları ile herkes tarafından sevilerek insanların güvenini kazanacağına, uzun zamandır yatırım yaparak birikim yaptığı parasıyla kutsal toprakları ziyaret ederek, mevlaya olan gönül borcunu bir nevi de olsa ödemeye çalıştığına yorumlanır.
devamını oku...

Rüyada Bisikletten Düşmek

Rüyada Bisikletten Düşmek

Rüyada bisikletten düştüğünü görmek; rüyayı gören kişinin başına buyruk düşüncesiz hareketleri yüzünden başının dertten ve belalardan kurtulamayarak sürekli sıkıntı içinde yaşayacağına, dik başlılığı yüzünden hane içinde sıkıntılar yaşayıp huzursuzlukların hiç bitmeyeceğine, iş hayatında arkadaşlık kurduğu kişiler ile yanlış işlere yönelerek gerek kendisine gerek ise sevdiklerine karşı zararlar vererek onların güvenlerini boşa çıkaracağına yorumlanır.

Rüyada Bisiklet Görmek

Rüyada bisiklet görmek; yaşanan sıkıntıların son bularak kişinin düze çıkmasına, sosyal hayatındaki karamsar ruh halinden kurtularak hayata pozitif olumlu bakmasına, her şeyi akışına bırakmak yerine tüm  benliğiyle çaba göstermesine işaret eder. Rüyasında bisiklet gören ya da binen bir kimse uzun bir yolculuğun yanı sıra zor olan bir işin üstesinden gelerek iş hayatında ki kariyerine önemli derecede üstünlük başarı ekleyecektir. Bu başarı kişinin bulunduğu makamdan yükselerek daha iyi yerlere gelmesine vesile olacaktır. Rüyada bisiklet görmek, aynı zaman da kişinin hayatına yorumlanırken bisikletle düz rampaya çıkmak karşısına çıkacak olan engelleri aşmak için çaba harcayacağına, yokuş aşağı inmek karlı bir çok işe gireceğine, düz yolda bisikletle gitmek ise önünün açık ve ferah olup hayatının bir ömür mutlu süreceğine yorumlanır.
devamını oku...

Rüyada Otel Görmek Oteller Hotel


Rüyada Otel Görmek; Rüyada otel görmek rüya sahibinin hayatta alacağı övgü dolu sözlere ve dualar ile göreceği itibara  işaret eder. Bu kişi ileride ailesine gurur verecek bir iş ile meşgul olabilir. Rüyada otel gören kişi çalışırken bir yere bağlı kalmıyor, işini gezerek yapıyor ve devamlı olarak farklı yerlerde bulunarak çalışıyor demektir. Rüyada otel görmek rüya sahibinin doğal ve tarihi yerlerde gezmeyi seven bir kişi olduğu anlamına da gelir.Rüyasında otel gören kişi hayatını sağlıklı olarak ve mutlu bir şekilde, maddi açıdan rahat ve ferah içinde geçirecek demektir. Rüya sahibi iş hayatında hırslı bir kişiliğe sahiptir ve başarıya ulaşır. Rüyasında otel gören kişi her istediği şeyi yapabilen ve kafasına koyduklarını gerçekleştiren bir insan olarak tanımlanır. Ayrıca rüyada otel görmek rüya sahibinin övgüyle anılmasına ve aldığı dualarla saygı görmesine, ailesinin gurur duyacağı bir iş yapmasına da tabir edilir.

Rüyada Otel Odası Görmek; Rüyada otel  odası görmek rüya sahibinin farklı kişilerle beraber olarak iş konusunda çeşitli anlaşmalar üzerinde duracağına işaret eder. Otel odası görmek göçebe olan kimselere de tabir edilir. şana ulaşmaya, imrenilen bir eşe, becerili bir kişiye, huzura ermeye, sevinmeye, dünyalığa gelecek bolluğa, mutluluğu bulmaya, yağmura, memuriyette makama geleceğine, sözlerin yerine getirileceğine, iyi geleceğe delalettir. Bazen de Rüyada otel  odası görmek maddi zorluğa, ticaret alanında sıkıntıya, hilekar düşmana, can sıkıcı bir duruma düşmeye, çözümü karmaşık bir sorunla yüzleşileceği ne işaret eder.

Rüyada Otel İnşaatı Görmek; Rüyada otel inşaatı görmek  mal varlığına gelecek berekete, iyi uğraşlara, şana kavuşulacağına, birikmiş servete, işte mevkiye ulaşılacağına, sevinmeye, eşiyle eğlenmeye, mutluluk dolu günlere, yeminini tutacağına yorumlanmaktadır. Olumsuz olarak ta rüyada otel inşaatı görmek sırların açığa döküleceğine, düşmanlık görmeye, sıkıntı yaşamaya, sağlığın yitirileceği ne, yalancı bir tanıdığa yorulur.

Rüyada Yanmış Otel Görmek; Rüyada yanmış otel görmek getirili yatırımlar yapacağına, özlemi duyulan bir başarıya, vefakar dosta, kazanca gelecek fazlalığa, hünerli bir kişiye, taleplerin hayata geçeceğine, zenginliğe, temiz zenginliğe, bir kaç hafta içinde alınacak iyi havadis öğrenmeye, yüksek gelire, eli açık tanıdığa delalettir. olumsuz olarak ta rüyada yanmış otel görmek rahatı kaybetmeye, sağlığın kötüleşeceğine, iş nedeniyle huzursuzluğa, kötülükten emin olunacağına, değer kaybetmeye delalettir.

Rüyada Otelde Çalışmak; Rüyada otelde çalışmak ticari getirisi yüksek atılımlar gerçekleştireceğine, sorunlardan arınmış yaşayacağına,  istenilen bir kazanca, uzun ömre, güzel uğraşlara, devlette mevkiye ulaşacağına, zorluk çekmeden kazanılan ziynete, alın teriyle elde edilen mala, arkadaşlarıyla iyi geçinmeye yorulur. Ayrıca Rüyada otelde çalışmak korktuğundan emin olmaya, rahatının kaçacağına, içinden çıkılması zor bir sorunla yüzleşileceği ne, üzüntü verecek problemle karşılaşılacağına, sorumluluktan dolayı mağdur olmaya delalet eder.

Rüyada Otel Sahibi Olmak; Rüyada otel sahibi olmak rüya sahibinin meslek değiştireceği ve artık belli bir yerde, düzenli olarak ikamet edeceği ile  tabir edilir. Rüyasında otel sahibi olduğunu gören kişinin büyük de bir hayali vardır diye yorumlanır.
devamını oku...

Rüyada Orkestra Görmek

Rüyada Orkestra Görmek Tabiri-Rüyada bir orkestra konseri dinlemek, kısa sürecek bir üzüntü ile yorumlanır. Bir orkestrada çalgı aletlerinden her hangi birisini çalmak, bir dostunuzun çok fena bir durumda olduğunu işiterek üzüleceğinize delâlet eder.
devamını oku...

Rüyada Operatör Görmek

Rüyada operatör görmek, mesleğinizde isim yapıp tanınacağınıza, bir operatörün ameliyat yaptığını görmek, hasta iseniz hastalığınızın geçeceğine; kendinizi operatör olmuş görmek., yakınlarınızdan birinin hastalığına; operatör olarak bir kimseyi ameliyat ediyor görmek, hastanız varsa iyileşeceğine, eğer bir haber bekliyorsanız, hayırlı bir haber alacağınıza işarettir.
devamını oku...

Rüyada Dayak Yediğini Görmek

Kişinin rüyada kendisine şiddet ve darlık isabet ettiğini görmesi, fakirliğe alâmettir. Bazı kere de şiddet ve varlık, rüya sahibinin hastalanmasına, düşmanlık ve fitneye delâlet eder. Şiddet ve darlık görmek, işlerin durgunluğuna, zor geçime, üzüntü ve kedere de delâlet eder. Rüyada herhangi bir şiddet olayı ile karsılaşmak, aile içinde küçük bir anlaşmazlığa ve aile fertleri arasında geçimsizlik başladığına delalet eder.

Rüyada birine şiddet uyguladığını görmek, haddi aşmaya, zulüm ve haksızlığa işarettir. Rüyada kendine şiddet uygulandığını görmek, bir haksızlığa maruz kalmaya ve bundan zarar görmeden kurtulmaya işarettir. Rüyada şiddet ve darlık isabet ettiğini görmek, yoksul olmaya, hastalığa, düşmanlık ve hizipçiliğe işaret eder

Rüyada eşinden şiddet görmek, rüyayı gören kişinin aile saadetinin hiç azalmayacağına, eşi ile deyim yerindeyse bir yastıkta kocayacağına, çocuklarından da her zaman saygı, sevgi ve hürmet göreceğine tabir edilir.

Rüyada babadan şiddet görmek, rüyayı gören kişinin iyilik, şifa ve hayır bulacağına alamet eder ve hayır olarak değerlendirilir. Rüya sahibinin kurtuluşa ereceğine ve çıkış yolları bulacağına tabir edilir. Rüya sahibinin çektiği maddi ve manevi zahmetin ve sıkıntının da biteceğine rivayet edilir.
devamını oku...

Rüyada Takım Elbise Görmek Takım Elbise Almak

Rüyada takım elbise görmek, yetenek ve becerileri için tanınan, bilinen, beğenileni takdir edilen biri olma isteğinizi yansıtır.

Takım elbise giymek veya giydiğini görmek, yetenek ve becerileri için tanınan, bilinen, beğenileni takdir edilen biri olma isteğinizi yansıtır.

Rüyada birini takım elbiseli görmek kısmete işarettir. Bekar bir erkeğe evlilik ya da bir işe girme anlamlarına gelebilir.

Takım elbise giymek veya giydiğini görmek uyanık yaşamınızda halen yapmakta olduğunuz işinizden memnun olmadığınızı, yeni iş arayışı içinde olduğunuzu simgeler. Elbisenin rengine göre anlamı farklıdır.

Siyah takım elbise ilişkilerde iyi gelişmeyi ya da terfi hayallerinizi işaret eder.

Beyaz takım elbise şu anki işinizde ilerleme imkanınızın olduğuna, feraha erişmeye işarettir.

Yeşil takım elbise manevi zenginliğe, huzura delalettir.

Lacivert takım elbise fazla gururlu olmanın zararlı olduğunu temsil eder.

Keten takım elbise elindekiyle yetinmeyi bilirseniz, ileride bolluğa kavuşacağınıza delalet eder.
devamını oku...

Rüyada Cinsi Münasebet İlişki Görmek

Bir kimse rüyada tenasül uzvu ile kendi kendine cinsi münasebet yaptığını görse, o kimsenin himmet etmemesine ve iyilik etmesi lâzım gelenler için cimrilikte bulunmasına, malını israf ederek sarf etmesine ve eşini boşamasına yorumlanır. Eğer bu rüyayı gören fakirse, onun şiddetli bir hastalığa yakalanmasına, bazen de kendisine nikahı haram olan kimseye yaklaşmasına yorumlanır.

Rüyada bir çocukla cinsi münasebet yaptığını gören kimseye, bir musibet ve bela erişir. Bir delikanlı ile cinsi münasebette bulunduğunu gören kimseye, nihayeti olmayan bir meşakkat isabet eder. Bir kimse rüyada kadınla cinsi münasebette bulunduğunu görse ve o kadın da akıllı ve sevimli ise, hayra yorumlanır. Eğer o kadın aptal, elbisesi de kirli olursa, kötülüğe yorumlanır.

Bu rüyaların kadınlar için de tabiri aynıdır. Rüyada cima etmek büyük bir rütbeye yorumlanır. Rüyada görülen cimada meni görülse ve uyandığında üzerine guslün farz olduğunu görse, bu rüya boş bir rüya olduğundan tabir edilmez. Çünkü bu hal boşalma halidir.

Düşmanı ile cima etiğini gören kimse, düşmanına galip gelir. Dostlarının birisiyle cima ettiğini gören kimse, onlara iyilik eder. Çıplak bir kadınla cima ettiğini gören kimse, üzüntü keder ve sıkıntıdan kurtulur. Yırtıcı bir hayvanla cima ettiğini gören kimse, ne şekilde olursa olsun düşmanına zafer bulur. Rüyada dişi bir aslanla cima ettiğini gören kimse, büyük sıkıntılardan kurtularak zafere erişir ve işi yükselerek halk arasında heybetli ve kendisinden iyilik ümit edilen bir kimse olur.

Rüyada bir hayvanın kendisini cima ettiğini gören kimseye, hayır isabet eder. Bir kimse rüyada aslan ve yırtıcı hayvanların, kendisini cima ettiğini görse, o kimse düşmanından hoşlanmadığı bir şey görür. Zina eden bir kadınla cima ettiğini gören bir kimseye, haram bir mal isabet eder. Hanımıyla cima ettiğini gören kimse, sanatında kendisine hile eden birisine zafer bulur. Cennet kadınlarının birisiyle cima ettiğini gören kimse, o kadının güzelliği nispetinde dini emirlere kavuşur.
devamını oku...

Rüyada Başbakan Görmek

İltifat etmesi veya hiddetli davranması, güler yüzlü veya asık suratlı olması, sakin veya tedirgin davranması, kendinden emin veya korkmuş olması gibi hususlar göz önünde bulundurularak yapılır.

Yukarıdaki açıklamaya göre rüya­da başbakan görmek, hayır ve esenlik, nimet, mutluluk ve itibar; bela, mihnet, zahmet ve sıkıntı, darlık ve talihsizlik gibi değişik şekillerde yorumlanır.

Rüyada başbakan tarafından baş­bakanlık makamında kabul edildiğini görmek, hayır ve itibarla yorumlanır.

Rüyada başbakanın kendisine bir şey danıştığını görmek, ehil kimse için üst düzey bir makamda danışmanlığa getirilmeye işarettir. Bu rüya aynı zamanda başbakanın halkın ne düşündüğünü önemsediğini gösterir.

Rüyada başbakanın bir yere geldiğini görmek, oraya gelecek bir devlet hizmetine yahut yaklaşan seçimlere işaret eder.

Başbakanın kendi evine misafir olduğunu görmek, devletten bir fayda görmeye yahut başbakanın halkın desteğini arkasında görme arzusuna işarettir.

Halk tarafından seçilmiş bir başbakan görmek, hayır ve berekete; atanmış bir başbakan görmek, ülke sorunlarının katlanarak artmasına, hayat pahalılığına ve ağır vergilere işarettir.

Devletten bir beklentisi olan kimsenin, rüyada başbakan görmesi, arzu ettiği şeyin gerçekleşmesine işarettir.

Başbakanın yüksek bir yere çıktığını görmek, ülkenin onun yönetiminde kalkınıp güçlenmesine ve iktidarının uzun olmasına; yüksek bir yerden aşağıya indiğini görmek, işlerin bozulmasına, başbakanın itibar kaybederek iktidardan uzaklaşmasına işarettir.
devamını oku...

Rüyada Ağlamak Göz Yaşı Dökmek

Rüyada Ağlamak Göz Yaşı Dökmek

Rüyada Ağlamak Göz Yaşı Dökmek; Rüyada ağlamak göz yaşı dökmek  iyi bir haber yada kötü bir felaket olarak bilinir.Rüyada ağlamanın anlamı sevinci yada üzüntüsü rüya manasını değiştirir.
Rüyada Ağlayan Çocuk Görmek

Rüyada Ağlayan Çocuk Görmek; Rüyada ağlayan çocuk görmek ve o çocuğa yardım ettiğini gören kişi dünyevi hayatta ondan yardım bekleyenlerin olduğuna yorumlanır. Rüyada Ağlamak görmek, çocuk veya kim olursa olsun görüldüğü şekildeki tabirleri ile yorumlanır.
Rüyada Babanızın Ağladığını Görmek

Rüyada Babanızın Ağladığını Görmek  ; Rüyada babanızın ağladığını görmek  ölmüş babanız ise sevinç yaşıyor ise babanız üzüntüden ağlaması sıkıntı sevinçten ağlaması huzur ve iyi bir haberin yolcusudur.
Rüyada Annenizin Ağladığını Görmek

Rüyada Annenizin Ağladığını Görmek; Rüyada annenizin ağladığını görmek evli çiftler için haneye sıkıntı ve üzüntünün gireceğine yorumlanır çünkü anne göz yaşı evlada olan hasret ve evladın başına gelecek üzüntülerin işaretidir.
Rüyada Kardeşinizin Ağladığını Görmek

Rüyada Kardeşinizin Ağladığını Görmek; Rüyada kardeşinizin ağladığını görmek kardeşinizin yada hanenizin başına gelecek maddi sıkıntıların olacağı ve sıkıntı verenlerin pişmanlığı olacağına yorumlanır.
Rüyada Arkadaşınızın Ağladığını Görmek

Rüyada Arkadaşınızın ağladığını görmek; O kimsenin sıkıntı çekmesine  zulüm görmesine tabir edilip, yorumlanır. Eğer sessizce bağırmadan ağlarsa, o kimsenin sevinmesine işarettir.
devamını oku...

Rüyada Et Kesmek Et Parçalamak

Rüyada Satırla Et Kesmek

Rüyada satırla et kesmek, rüya sahibinin yolunda giden işlerinin bir anda bıçak gibi kesilecek olması ile rivayet edilir. Rüyada satırla et kestiğini görmek, rızkının, kısmetinin ve kazancının eksilmesine sağlık sorunları yaşayarak üzülmesi ile tabir edilir.
Rüyada Çiğ Et Kesmek

Rüyada çiğ et kesmek, hayırlı bir rüya olarak yorumlanmaz, kişinin hastalanıp vefat etmesi ile tasvir edilir. Rüyada çiğ et kestiğini görmek, kötü bir haber almaya, dedikodu ve kötü söz işitmeye, zor bir dönem geçirecek olmasına yorumlanır.
Rüyada Kuşbaşı Et Kesmek

Rüyada kuşbaşı et kesmek, sıkıntı ve dertlerinden kurtulup, düşmanını ise alt etme ile rivayet edilip, yorumlanır. Rüyada kuşbaşı et kestiğini görmek, iş hayatında bazı sıkıntılar yaşayarak işinden ayrılmasına ve kısa süre maddi olarak sorun yaşamasına işaret eder.
Rüyada Kırmızı Et Kesmek

Rüyada kırmızı et kesmek, düşünmeden alınan kararlar ile elinde ve avucunda bulunan her şeyi kaybetme ile tabir edilir. Rüyada kırmızı et kestiğini görmek, zarar edeceği bir işe girerek kazandığı her şeyi yitirmeye ve sıkıntıya düşmeye yorumlanır.
devamını oku...

Rüyada Eski Sevgiliden Evlilik Teklifi Almak

Rüyada evlilik teklifi almak, bekar bir kimse alıyorsa mutlu olacağı bir evlilik ile tasvir edilip, yorumlanır. Rüyada arkadaşından evlilik teklifi almak, bol kazançlı ve rızklı bir sene geçirecek olmaya ve huzurunun ise yerinde olmasına tabir edilir. Rüyada tanıdık birinden evlilik teklifi almak, yeni yapılacak olan bir işte yeni kimseler ile tanışmaya yorumlanır. Rüyada evlilik teklifi almak, hayırlı ve güzel olacak gelişmeler yaşanması ile mutlu olacağı bir beraberlik ile tabir edilir. Rüyada Evlilik Teklifi Reddetmek, zor bir anı ve meşakkat demektir, Rüyada Evlenme Teklifi Duymak müjde ve sevinçli bir haberi duymanıza işaret eder.

Rüyada Eski Sevgiliden Evlilik Teklifi Almak

Rüyada eski sevgiliden evlilik teklifi almak, rüyayı gören kişinin çevresinde bulunan ve doğru yolu gösteren kimseler ile tabir edilir. Rüyada eski sevgiliden evlilik teklifi aldığını görmek, maddi olarak her türlü yardımı ve desteği sağlayan kimselerden fayda görmeye yorumlanır.
devamını oku...

Rüyada Camide Ezan Okumak

Rüyada Camide Ezan Okumak Rüyada camide ezan okumak, ilim, irfan ve takva sahibi kimse olmaya haram olan hiç bir şeye göz dikmeyen kimse ile tabir edilir. Rüyada ezan okumak hayırlı bir amel işlemeye, rüyada camide ezan okuduğunu görmek, etrafındaki kişilere karşı olan tutumu ve davranışı ile herkesin gönlünü kazanmış kimseye işaret eder.
devamını oku...

rüyada ezan okuyan hoca görmek

Rüyada ezan okumak, hayırlı olacak bir iş için yeni ortaklar ile yeni projelere imza atma ile tasvir edilir. Rüyada ağlayarak ezan okumak, maneviyatı az olan bir kimseye ve bunun eksikliğini hissetme ile boşluğa düşmeye yorumlanır. Rüyada bahçede ezan okumak, imanı kuvvetli olan bir kimseden nasihat ve öğüt almaya bunları uygulama ile rivayet edilir.Rüyada bebeğe ezan okumak, hanımıyla gayrı meşru ilişkiye ve sıkıntılarının artmasına hane içinde tatsızlıklar yaşanması ile yorumlanır. Rüyada kadının ezan okuması, dert, tasa, sıkıntı ve üzüntülü günlerin yaşanacak olmasının habercisi olarak tasvir edilir. Rüyada ezan okumak, her türlü kaza, bela ve üzüntüden uzak durmaya ve kendini koruma ile tabir edilir.
Rüyada Sabah Ezanı Okumak

Rüyada sabah ezanı okumak, yüksek derece ve makama yükselmeye, sözünün dinlenip itibar görmesi ile tabir edilir. Rüyada sabah ezanı okuduğunu görmek, bekar bir kimse için Salih bir hanıma ve gelecek olan güzel müjdeli haberlerin habercisi olmaya yorumlanır.
Rüyada Öğle Ezanı Okumak

Rüyada öğle ezanı okumak, rüya sahibinin hac ayından rüyayı görüyorsa muradına kavuşmaya ve hacca gitmeye alamet eder. Rüyada öğle ezanı okuduğunu görmek, kıble yönünden başka bir yere dönerek okuyorsa yalan habere, dedikoduya  ve iftira ile tabir edilir.
Rüyada İkindi Ezanı Okumak

Rüyada ikindi ezanı okumak, hayır ile tabir edilmez, din ile ilgili yanlış ve uydurma bilgilerin yayılacak olması ile tabir edilir. Rüyada ikindi ezanı okuduğunu görmek, rüyayı gören kişinin çevresinde din ile ilgili yanlış bilgilerin kişinin kafasını karıştıracak olması ile yorumlanır.
Rüyada Akşam Ezanı Okumak

Rüyada akşam ezanı okumak, işinde başarılı ve kendini ispatlamış bir kimse olmaya ve devlet idaresinde görev alma ile yorumlanır. Rüyada akşam ezanı okuduğunu görmek, düşmanının çok olmasına ticaret ile uğraşana bir tüccarın işlerinin açılmasına ve bol kazanç ile tabir edilir.
Rüyada Yatsı Ezanı Okumak

Rüyada yatsı ezanı okumak, rüyayı gören kişinin iş dünyasındaki başarısı onun mevkisinin yükselmesine söz sahibi olması ile yorumlanır. Rüyada yatsı ezanı okuduğunu görmek, bazen her şeyin ters gitmesi ile her şeyini kaybetmeye ve maddi olarak sıkıntıya düşmeye tasvir edilir.
devamını oku...

rüyada ölmüş anneyi görmek ve konuşmak

rüyada ölmüş anneyi görmek ve konuşmak, rüya sahibi için kısmet ve iyi geçim, güzel dostlukların olacağı hayırlı bir rüyadır. Rüyada ölmüş birini diri görmek, olmayacak bir işin kolayca gerçekleşmesi ve beklediği huzur ve mutluluğa kavuşmak ile tasvir edilir. Rüyada ölmüş birini canlı görmek, Aile ve iş hayatında yaşanacak mutluluklar ve yeni işinde atılacak adımların olumlu olup başarı ile sonuçlanacak olmasıdır. Rüyada ölmüş birini ağlarken görmek, İşlerinin iyi olması sayesinde çevresindeki herkesi mutlu edecek olmasıdır. Rüyada ölmüş birine sarıldığını görmek; sıkıntı ve üzüntüdür. Rüyada ölmüş birini yıkadığını görmek; kötü kişiliğe ve hayırsız kimse ile tabir olur. Rüyada ölüyü öptüğünü görmek; mutluluk ve sevinçtir.


rüyada ölmüş anneyi görmek ve konuşmak, huzur ve muhabbet duyacağı dostluklara ve çevresinin genişleyip artacağının habercisidir. Rüyada ölmüş birini gülerken görmek, kısmet ve şans bakımından talihin açılması demektir. Rüyada ölmüş birini ağlarken görmek, dert ve tasanın gitmesi, sıkıntılardan kurtulmak ve hastalıktan halas olmaktır. Rüyada ölmüş biriyle konuşmak, hayırlı geçim ve iyi kısmetlerin habercisidir. Rüyada ölmüş birini hasta görmek, üzüntü ve kederden kurtulmak ve dertlerine çare bulmak için gayret göstermek demektir.
devamını oku...

Rüyada Ölen Birini dirilmiş görmek

Rüyada Ölmüş Birini görmek, rüya sahibi için kısmet ve iyi geçim, güzel dostlukların olacağı hayırlı bir rüyadır. Rüyada ölmüş birini diri görmek, olmayacak bir işin kolayca gerçekleşmesi ve beklediği huzur ve mutluluğa kavuşmak ile tasvir edilir. Rüyada ölmüş birini canlı görmek, Aile ve iş hayatında yaşanacak mutluluklar ve yeni işinde atılacak adımların olumlu olup başarı ile sonuçlanacak olmasıdır. Rüyada ölmüş birini ağlarken görmek, İşlerinin iyi olması sayesinde çevresindeki herkesi mutlu edecek olmasıdır. Rüyada ölmüş birine sarıldığını görmek; sıkıntı ve üzüntüdür. Rüyada ölmüş birini yıkadığını görmek; kötü kişiliğe ve hayırsız kimse ile tabir olur. Rüyada ölüyü öptüğünü görmek; mutluluk ve sevinçtir.

Rüyada ölmüş birinin gülümsediğini görmek, huzur ve muhabbet duyacağı dostluklara ve çevresinin genişleyip artacağının habercisidir. Rüyada ölmüş birini gülerken görmek, kısmet ve şans bakımından talihin açılması demektir. Rüyada ölmüş birini ağlarken görmek, dert ve tasanın gitmesi, sıkıntılardan kurtulmak ve hastalıktan halas olmaktır. Rüyada ölmüş biriyle konuşmak, hayırlı geçim ve iyi kısmetlerin habercisidir. Rüyada ölmüş birini hasta görmek, üzüntü ve kederden kurtulmak ve dertlerine çare bulmak için gayret göstermek demektir.
Rüyada Ölen Birini diri görmek

Rüyada ölen birini diri görmek; kısmet çoğalması ve şansının tekrardan dönmesine iyi bir döneme girmek ve maddi, manevi huzur ve saadete kavuşmak ile rüyanız tabir edilip, yorumlanır.
Rüyada Ölen birini canlı görmek

Rüyada ölen birini canlı görmek; vefat etmiş bir yakınınızı canlı hayattaymış gibi görmek. Hayırlı ve huzurlu bir yaşantı kurmaya ve şansının kısmetinin açılamasına rüyanız delalet eder.
Rüyada Ölen birini görmek

Rüyada ölen birini görmek; yakın çevresi tarafından ilgisinin alakasının çoğalmasına, istek ve arzularının kolayca sonuçlanmasına ve dilediği gibi bir işte başarılı olmaya rüyanız tabir edilip, yorumlanır.
devamını oku...

Rüyada Ölüyle Ölülerle konuşmak

Rüyada Ölüyle konuşmak

Rüyada Ölüyle konuşmak; rüyayı gören kişinin şansının vede kısmetinin açık olacağına ve hayatında yaşayacağı değişimler olmasıdır. Rüyada ölüyle sohbet etmek, Bütün sıkıntıların ve üzüntülerin bitmesi ve yerini bolluk, berekete bırakmasıdır. Rüyada Ölüyle konuştuğunu görmek; huzur ve refahtır. Rüyada mezardaki ölüyle konuşmak; dileklerinin ve isteklerinin kabul olmasıdır. Rüyada ölü olan anneyle konuşmak, güler yüzlü ve sevinçli ve güzel bir konuşma ise rüya hayır ve ferahlık demektir.

Rüyada ölü olan babayla konuşmak, babanızı sevinçli gördüyseniz bu sizin için hayır ve ferahlık ve bolluk habercisidir. Rüyada ölü olan kardeşiyle konuşmak, güvende olmaya ve korkularından emin olmaya tabir edilip yorumlanır. Rüyada ölü olan arkadaşla konuşmak, çevresinin genişlemesine ve dostlukların artacağı ve kuvvetleneceği hayırlı bağlar kuracağınız bir ortama delalet eder.
Rüyada Ölüyle Konuştuğunu görmek

Rüyada Ölüyle Konuştuğunu görmek; çalışmalarının sonucunu alarak sevinmeye ve mutlu olmaya kişinin kendini iyi hissetmesini sağlayacak işler yapmasıdır.
Rüyada Mezardaki Ölüyle konuşmak

Rüyada Mezardaki Ölüyle konuşmak; çok uzakta olan bir akrabanızın yada sevdiğiniz birinin gelmesi ile mutlu olmaya ve sevinç göz yaşları dökme ile tabir olur.
Rüyada Telefonda Ölüyle konuşmak

Rüyada Telefonda Ölüyle konuşmak; rüya sahibinin uzun zamandır beklediği haberin olumlu olarak sonuçlanacak olması ve hayır, iyiliktir. İş için yeni atılımlarda bulunacak olması ve bunların başarı ile sonuçlanacak olmasıdır.
Rüyada Camide Ölüyle konuşmak

Rüyada Camide Ölüyle konuşmak; kalbi bütün olup İslama yakın olan ve vazifelerini yerine getiren biri olarak tanımlanır.
Rüyada Evde Ölüyle konuşmak

Rüyada Evde Ölüyle konuşmak; iki şekilde tabir olur. Kalabalık bir topluluğa girecek olmasıdır. Bir rivayete göre evinde yapılacak olan bir toplantıdır.
devamını oku...

Rüyada Ölüyle Konuştuğunu görmek

Rüyada Ölüyle Konuştuğunu görmek Rüyada Ölüyle Konuştuğunu görmek; çalışmalarının sonucunu alarak sevinmeye ve mutlu olmaya kişinin kendini iyi hissetmesini sağlayacak işler yapmasıdır. Rüyada Mezardaki Ölüyle konuşmak; çok uzakta olan bir akrabanızın yada sevdiğiniz birinin gelmesi ile mutlu olmaya ve sevinç göz yaşları dökme ile tabir olur.
devamını oku...

Rüyada Araba Lastiğinin Patlaması

Rüyada Araba Lastiğinin Patlaması Bu rüya akrabalar içinde patlak verecek bir olaydır. Uzun zamandır var olan fakat sizin haberinizin olmadığı bir hadiseyi duymanıza, yakın çevrenizden bir kişinin başına gelecek tatsız bir hadiseye, çok şaşıracağınız ve hiç beklemediğiniz bir haber almaya yorulmaktadır.
devamını oku...

Rüyada Araba İle Takla Atmak

Rüyada Araba İle Takla Atmak Bu rüya gören kişi için hoş olmayan bir olayın habercisidir. Yaşamınızda her şey yolunda giderken alacağınız bir haber ile üzüleceğinizin; fakat bu üzüntünün kısa süreceğinin habercisidir. Rüyasında arabası ile takla atan kimse uzun süredir çıkmak istediği yolculuğa çıkamaz ve bu seyahati bir başka zamana erteler.
devamını oku...

Rüyada Araba Kiralamak

Rüyada Araba Kiralamak Rüyasında araba kiralamak, genellikle emanete yorulur. Bu nedenle böyle bir rüya gören kişi yakın çevresinden bir kişi bir söz veya bir mal emanet eder. Eğer kiraladığınız araba ile kaza yaparsanız bu emanete hıyanet edeceğinize; eğer kiraladığınız arabayı düzgün bir şekilde görürseniz bu sırrı dama saklayacağınıza delalet eder.
devamını oku...
 
Sitemap